Mosen der slugte soldaterne

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Mellem Hovborg og Holsted ligger Kongens Vase på sydsiden af den store Klelund plantage. Den gamle studevej gik her ad den rute landevejen i dag følger. Sagnet vil vide, at Kong Valdemar kom denne vej, da han i Skanderborg havde fået besked om, at dronning Dagmar lå alvorlig syg i Ribe i 1212.

Lidt vest for Kongens Vase har et område i engen fået navnet Svenskerhullet eller Rytterhullet. I første halvdel af 1600-tallet blev Jylland besat af fremmede tropper i flere omgange. Det medførte plyndringer og megen vold, og i mange egne af Jylland blev der i århundrederne derefter fortalt om, hvordan især svenskerne havde opført sig.

Sagnet vil vide, at ved Kongens Vase havde en bondedreng lokket nogle svenske ryttere ud i engen. Rytterne var tunge, dels vejede hest og soldat godt til, dels havde de tungt soldaterudstyr. Bondedrengen vejede ikke nær så meget og var kendt med mosen, så han sprang fra tue til tue og lokkede de svenske ryttere længere og længere ud i den bløde eng. Det endte faktisk med, at rytterne sank i og druknede.

Kilde: Lokalarkivet for Holsted Kommune 1972-1997.