Sagn om Hundsbæk

Fru Mette

I Hundsbæk Plantage ligger Fru Mettes Bjerg, og der er knyttet forskellige sagn hertil. I én udgave skulle fru Mette fra Hundsbæk have født et barn i al hemmelighed og begravet det på bakken. Efter sin død gik hun igen på stedet, indtil hemmeligheden om det ombragte barn kom for en dag, og hun fik ro. Der er varianter af historien, hvor hun skulle have mødtes med en elsker på bakken, nogle gange en adelsmand, andre gange en karl fra egnen. Der skulle i øvrigt findes en underjordisk gang fra Fru Mettes Bjerg til Hundsbæk.

Lindormen

Egnen omkring Hundsbæk har også huset en lindorm; en slange eller drage, som hyppigt forekommer i folkeeventyr. Man måtte brænde skoven ned i forsøget på at få bugt med den. I en variant af fortællingen lykkedes det dog ikke at slå den ihjel med skovbranden. Den snoede sig rundt om Læborg Kirke og forhindrede kirkegængerne i at komme ind. En klog kone blev tilkaldt, og lindormen blev brændt - men den tog den kloge kone med sig ind i flammerne.

Ammen Dorthe

En af Hundsbæk ejere, Erik Juel, skal have fået Kjeldbjerg Gård bygget som tak til børnenes amme, Dorthe. Da fjenden kom til egnen under Kejserkrigen i 1620'erne, tog hun de to små børn, som hun havde i sin varetægt, og skjulte sig med dem i skoven i ugevis. Da Erik Juel og hustruen kom tilbage til Hundsbæk, kendte de ikke børnenes skæbne, før ammen vendte tilbage med de to små børn. Ammen Dorthe og hendes mand fik derfor gården som belønning. Erik Juels hustru nævner dog ikke selv dette i sine optegnelser om sine børn og flygtede faktisk til Norge med børnene i 1927-29 under Kejserkrigen. Måske ammen Dorthe på anden vis har vist sin trofasthed over for familien?

Kilder:
Oluf Nielsen. 1870 (genudgivet 1976). Historiske efterretninger om Malt Herred.
Valdemar Andersen. 1961. Hærvej-Sognet Læborg.