Sølvskatten i Askov

Fra UdviklingVejens Projekt "Den gode historie":

Midt i Askov by lå engang Askovgård på den plads, hvor Askov Brugs nu ligger. Askovgård var en firlænget gård, der blev nedrevet i 1960'erne, og den hørte til de gamle gårde i den oprindelige Askov landsby.

I 1852 fandt man en almindelig jydepotte gravet ned i ladegulvet på Askovgård. I den lå der en stor sølvskat med sølvbægre, sølvskeer og sølvsmykker. På enkelte af stykkerne stod årstallene 1636 og 1640.

Sølvskatten var sammensat af mange forskellige dele og med forskellige navne indpræget i dem. Ingen af disse navne synes at høre hjemme i datidens Askov. Der må altså have været tale om plyndringsgods. Skatten er gravet ned engang efter 1640, og man kan formode, at det er sket i forbindelse med de sidste krigskatastrofer, der ramte Jylland i 1600-tallet.

Hjælpetropperne

I 1659 lå der i nærheden af Skodborg en stor lejr af polske og brandenborgske lejetropper, der egentlig skulle hjælpe den danske konge mod den svenske hær, men som så mange andre af datidens hære skaffede de sig mad og løn gennem plyndring i lokalområdet.

Man kan forestille sig, at sølvskatten har tilhørt en polsk soldat, der måske har været indkvarteret på Askovgård. En eller anden fra gården har taget skatten fra soldaten, måske slået ham ihjel og så gravet skatten ned i laden. Når skatten har fået lov til at blive liggende i omtrent 200 år, må den, der har gravet den ned være blevet forhindret i at hente den. Måske har den polske soldats kammerater hævnet kammeratens død ved at brænde gården af og slå beboerne ihjel.

I alt fald ved man, at efter polakkerne er draget bort og der er blevet fred, så er Askovgård nedbrændt og en af beboerne døde.

Kilde: H. Larsen og S. Alkærsig: Askov i Malt Herred