Den tyske tid 1864-1920

Billede af Gendarm

Gendarm ved Frihedsbroen (Skrave Hjemstavnsforening)