Den tyske tid 1864-1920


Gendarm ved Frihedsbroen (Skrave Hjemstavnsforening)