Den tyske tid 1864-1920

Billede af Gendarm
Gendarm ved Frihedsbroen (Skrave Hjemstavnsforening)