Forbudte sange

Når der kom besøg fra kongeriget nede i Sønderjylland, skulle der synges i den blå sangbog. Så blev der for eksempel sagt "Vi synger nummer 240", men når de slog op, så stod nummeret der og ellers ingenting. "Det er jæn a' de forbudt' sang', dem ka' vi u'ena'".

De sang jo de danske sange nede i Sønderjylland, men så havde de en vagtpost, der kunne holde øje med, om den tyske gendarm kom ridende. Der var en til begge sider. Hvis der så blev meldt "Den tysk' gendarm, han komme'", så slog de over og sang tyske sange, indtil han var redet forbi. Så fortsatte de ligesom ingenting var sket.

Den patriotiske allike

Tolder Beck ved Skodborghus havde en tam allike på loftet, og den kunne fløjte. Han havde lært den at fløjte 'Dengang jeg drog af sted'. På et tidspunkt forsvandt den i et par dage, og så hørte han ad omveje, at de havde hørt en fugl i Skodborg, der sad på skorstenene og fløjtede de første strofer af 'Dengang jeg drog af sted'.

Tyskerne havde skudt efter den, for det var en af de forbudte sange. Men den kom hjem igen i god behold.

Kilde: Erik Larsen, Skodborghus.