Hygum i tyskertiden

Fra UdviklingVejens Projekt "Den gode historie":

I den tyske tid (1864 - 1920) var det yndet blandt de dansksindede sønderjyder at drille de tyske myndigheder som de bedst kunne, for at vise deres utilfredshed med at være under tysk herredømme. Ved Hygum og Kamptrup skoler blev der af tyskerne rejst flagstænger, hvorfra man flagede med den tyske ørn. Flagstængerne var malet i de tyske farver, hvide med sort spiral.

Flagstængerne blev to gange med kort mellemrum savet ned, og skåret i flere stykker. Det var jo en voldsom politisk forbrydelse, og de tyske gendarmer gjorde en stor indsats for at fange gerningsmanden, men da de ikke fik hjælp fra de lokale, lykkedes det ikke at finde frem til gerningsmanden.

Jens blander sig

Jens Jørgensen, der var kommuneforstander i Harreby, og som med sit lune drillede de tyske myndigheder, når han kunne komme til det, var sammen med nogle tyske embedsmænd, da man fejrede kejserens fødselsdag. Man snakkede om den ulyksalige flagstangssag.

Jens sagde da. "A trover no nok a ved, hvem der har gør et". Han blev så udspurgt om sagen af den tyske amtsforstander. Jens vred sig og sagde: "Ja, a har da kun soj te a troj nok te a vidst et". ("Ja, jeg har da kun sagt, at jeg tror nok, at jeg vidste det")

Men hårdt presset måtte Jens ud med, hvem han mistænkte. Han opgav så navnet på en gammel mand i Harreby. Han havde mistænkt ham, fordi han havde set nogle usædvanligt store fodaftryk på gerningsstedet. Han kendte ingen anden end den gamle mand, der havde så store fødder. Amtsforstanderen sendte så gendarmer ud efter manden, men de vendte hurtigt tilbage med uforrettet sag... Det viste sig, at manden var både død og begravet.

Senere gik det i øvrigt sådan for Jens Jørgensen, at han under Første Verdenskrig blev arresteret af de tyske myndigheder og indsat i en kold og fugtig celle i Flensborg, hvilket førte til hans død.

Kilde: Hygum sogn. Træk fra oldtid til nutid.