Kejseren gav Farris en station

Den jyske længdebane fra Fredericia til Hamborg blev bygget i samarbejde med Tyskland, og arbejdet blev udført af et engelsk firma. Arbejdet på banen var begyndt før tyskerne erobrede Slesvig i 1864, og forud var gået mange års forhandlinger både økonomisk og politisk, men også set ud fra et militært synspunkt.

Gårdejer Hausted "Farrisgaard" var ejer af jorden, på hvilken banen skulle gå i Farris. Han tilbød derfor at stille den fornødne jord til rådighed, hvis der så til gengæld blev etableret en station i Farris. Men krigen i 1864 kom imellem, og da tyskerne derefter stod for bygningen af banen fra Vamdrup og sydpå, blev stationen i Farris glemt.

Farris Station
Farris Station, bygget omkring 1905 (Jels Lokalhistoriske Arkiv)

Hausteds datter og svigersøn, Jørgen Schultz, overtog "Farrisgaard" omkring 1890. Den unge fru Schultz følte det meget besværligt, at man for at komme til kirke i Sommersted eller besøge venner der var nødt til at køre ad dårlige veje, når nu togene kørte forbi i ét væk.

Uden at hendes mands vidste noget derom (han brød sig ikke om at lægge sig ud med myndighederne), skrev fru Schultz til kejseren i Tyskland. "Kære kejser", indledte hun brevet, og så forklarede hun kejseren, hvor besværligt det var at bo i Farris uden at kunne komme med toget.

Og så kom svaret fra kejseren, ikke et år efter med afslag, som det nok ville have været tilfældet i Danmark. Nej, 14 dage efter kom brevet, hvori der stod, at efter befaling af hans majestæt kejseren skulle der nu bygges en station i Farris. Og derudover havde myndighederne i Altona endda sagt, at "der stadig fandtes folk, der var værd at bygge en station for".

Stationen er bygget omkring 1905.

Hans Peter Dinesen tilføjer efter nedlæggelsen af Farris station: Og derfor kan vi nu sige til DSB: Kejseren af Tyskland besluttede, at der skulle være en station i Farris, så det kan nogle embedsmænd i Danmark ikke uden videre ændre på!

Kilde: Savværksejer Hans Peter Dinesen, Jels, via Jels Lokalhistoriske Arkiv.