Kloppenborg og Treårskrigen

Jørgen Kloppenborg Skrumsager fortæller:

Hans Diderik Kloppenborgs far er herredssekretær, eller tingskriver, i Frøs og Kalvslund herreder, omkring 1802-3. Der bliver han så født. Og han er så heldig, at hans morbror ingen børn har. Morbroren er grossist ude i Haderslev, en dygtig købmand, der handler med foderstof, kanel og salt. Han har en gård i Københoved, som han har pant i. Den er gået på tvangsauktion. Han tager over og må selv finde en mand til at drive gården.

Og så kommer Kloppenborg til Københoved; han skulle ellers have været tobaksspinder. Han bliver en betydningsfuld mand på egnen. Han bliver senere sognefoged, og er med til at flytte højskolen fra Rødding til Askov og stifte Rødding Frimenighed. Han lægger hus til frimenighedens gudstjenester gennem mange år.

Med i Treårskrigen

Han er med i Treårskrigen (Første Slesvigske Krig, 1848-50, red.) som cirka 50-årig. Han er oberst Ryes rigtig gode ven. Jeg er i besiddelse af en af hans kikkerter, hvor der står oberst Rye på. Han er med i efterretningstjenesten som meddeler; hvis nu oberst Ryes kompagni har nogle beskeder, de skal have sendt ud til nogle styrker, så kan det være, han gør det. Det er jo tit fortrolige ting.

Treårskrigen kører jo over tre år, men der er jo ikke krig hver dag. Der er kampe i Vestjylland og ved Randers, Århus og Horsens og længere ned. Oberst Rye bliver såret og dør næste dag. Men Kloppenborg overlever og deltager aktivt i samfundsdebatten mange år endnu.