Miner i Kongeåen

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Færgen Oscar II af Nielsbygård var opkaldt efter båden Oscar II, der sejlede mellem Skandinavien og Amerika. Færgen var en stor trækasse, der blev brugt til at sejle sønderjyder, der ville illegalt over Kongeåen til Danmark under Første Verdenskrig.

Passagererne ville til Danmark for at hente fødevarer, eller for at besøge familie nord for grænsen. Kaptajnen var fodermesteren på Nielsbygård, og fartplanen blev afpasset efter de tyske grænsevagters og tolderes færden langs grænsen. De skulle helst ikke være vidne til færgens anløb i Tyskland.

Oscar II af Nielsbygård
Oscar II af Nielsbygård (Lintrup Lokalhistoriske Arkiv)

Mine falder i åen

En gang gik det galt. Niels Skrædder og hans kone, Mine, ville gerne et smut over grænsen. Udturen til Danmark gik uden problemer, men på hjemturen gik det knap så godt, og færgen kæntrede med Mine om bord. Da man havde fået reddet Mine op på land på den tyske side af grænsen, blev de rejsende anholdt af de tyske grænsevagter. Under militær eskorte blev de ført til Flensborg, hvor de blev sat i fængsel, anklaget for illegal grænsetrafik.

De kom dog ud efter nogle få dage, men ikke uden efterfølgende virak. Det forlød nemlig, at der var blevet set miner i Kongeåen. Det var der jo sådan set også, men vist kun skrædderens!

Kilde: Holsted Kommune. Historisk Billedbog V.