Sønderjylland skulle fortyskes

Jørgen Kloppenborg Skrumsager fortæller:

Da vi tabte hertugdømmerne, var det en tredjedel af vores areal, vi tabte, det var et kæmpetab. Sønderjylland er noget af det mest frugtbare i Danmark. Omkring 1890 syntes tyskerne, at det gik lidt for langsomt med at fortyske området, navnlig her oppe i det nordlige. Så når der kom et stort landbrug, sådan 100-200 hektar til salg, så kom tyskerne og overbød og gav en god pris for det.

Det kunne være en familie, der var kommet i økonomiske vanskeligheder og var nødt til at sælge. Så var der jo nogle familier, der sagde: "Jeg vil hellere kunne betale alle mine regninger, og så er jeg ligeglad med, hvem der køber det". Det var tit folk, der var nødlidende.

Det blev til domænegårde, hvor tyskerne byggede om og byggede nogle helt specielle arkitektoniske staldbygninger. De hentede også tysk arbejdskraft til domænegårdene. Det lykkedes også at skabe tysk flertal i nogle områder.