Historier fra Anden Verdenskrig


Engelske soldater (Brændstrup Hjemstavnsforening)