Bageren og patronbæltet

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Åstrup Sogn mærkede i begyndelsen af besættelsestiden ikke meget til de tyske soldaters tilstedeværelse i Danmark, men i 1943 blev der oprettet en lyttepost i sognet. Med den fulgte en lille gruppe soldater. Senere i 1943 blev der indkvarteret et kompagni soldater i Åstrup Skole. Dagliglivet fortsatte nu uden de store ændringer, men der kunne dog lejlighedsvis opstå episoder, der viser hvor omskifteligt livet kan være.

Bageren i Glejbjerg blev i 1943 hentet til forhør på skolen, anklaget for at ville have købt et maskingevær af tyskerne. Forklaringen var, at en soldat var kommet ind i bagerforretningen, og bageren, der havde et tomt patronbælte liggende, havde spurgt soldaten, om han ikke kunne få nogen patroner. Da det blev kendt blandt tyskerne, udbrød der panik.

Den tyske kommandant, løjtnant Stefano, blev rasende og truede med at sende bageren i koncentrationslejr. Det lykkedes skolelærer Jepsen at forhindre, at bageren blev arresteret, idet han fik militærretten sat på Åstrup Skole.

Under forhøret af bageren fik Jepsen sagen drejet til bagernes fordel, ved at hævde, at da soldaten ikke kunne dansk og bageren ikke kunne tysk, måtte kommandanten, løjtnant Stefano, kunne forstå, at der ikke kunne være tale om en regulær handel. Bageren havde såmænd bare villet aflevere det fundne patronbælte.

Den tyske soldat indrømmede, at bageren kun havde tegnet bæltet - og enden på det blev at bagerens patronbælte blev hentet og afleveret, og sagen dermed hævet.

Kilde: Historisk Samfund for Ribe amt 2007, s. 87.