Kongeåskoven røg i pansergraven

Der blev udkommanderet folk til at lave pansergraven i Dover. De gravede nogle dybe grave skråt ned, hvor der blev sat spidsede træstammer i. Træstammerne hentede de i Kongeåskoven, som næsten blev ryddet.

Når en skov skulle fældes udkommanderede tyskerne nogle bønder, nogle skulle fælde, andre skulle køre stammerne væk. Skovejeren fik ingen penge for skoven, men der var ingen vej udenom: af med træerne, det skulle han! Det var ikke morsomt for skovejeren at se sin skov blive hentet af naboerne, som fik penge for at køre det væk - og ejeren fik intet for sin skov.

På vejen mod Foldingbro skete det, at kusken så sit snit til at vippe en træstamme af. Her var beboerne hurtige til at få stammen af vejen og få endestykket skåret af. Så man ikke kunne se, hvor det kom fra, for de var mærket. Alle folk havde jo brug for træ.

Kilde: Ejvind Laugesen og Peter Jørgensen, Foldingbro