Pansergraven ved Andst - den historiske baggrund

I 1944 begyndte tyskerne anlæggelsen af seks øst-vestgående forsvarslinjer i Syd- og Sønderjylland. Efter invasionen i Normandiet blev tyskernes frygt for en allieret landgang på den tyske vadehavskyst og i Jylland forøget. Den tyske værnemagt ønskede blandt andet at beskytte sig mod et angreb ned gennem Jylland efter en formodet allieret landgang ved Esbjerg. Den 28. august 1944 gav Hitler derfor ordre til bygning af den såkaldte Friservold med seks spærrestillinger.

Friservolden skulle strække sig langs den tyske kyst fra Holland til Danmark bestående af tre spærrelinjer langs kysten samt befæstning af de tyske vadehavsøer og Rømø. Friservolden skulle opbygges af pansergrave, løbegrave og maskingeværstillinger. På det sene tidspunkt af krigen var der mangel på mandskab og materialer, så i stedet for forsvarsanlæg af beton bygget professionelt blev det til simple jordanlæg. De allierede havde i øvrigt ved landgangen i Normandiet kampvogne, der kunne planere terræn, og rydde forhindringer af vejen.

Marts 1945 blev arbejdet med Gudrun-stillingen standset, så man kunne koncentrere sig om Kriemhild-stillingen ved Haderslev, da de allierede nu forventedes at komme fra syd.

Pansergraven laves

De seks forsvarslinjer

1. Brunhilde fra Esbjerg til Vejle
2. Gudrunstellung fra Ribe til Kolding (denne gik gennem den nuværende Vejen Kommune)
3. Kriemhildstellung fra Rejsby til Haderslev
4. Grenzstellung langs grænsen fra Humtrup til Kruså og videre fra Flensborg og syd for Flensborg Fjord til Kielerbugten
5. Husumer Riegel fra Husum i vest til øst for Schleswig
6. Kanalstellung langs Kielerkanalen fra Brunsbyttel i vest til Kiel i øst.

Her løb pansergraven ved Andst

Forsvarsværkerne var med til at præge dagligdagen de steder, hvor de løb gennem. I Andst løb pansergraven fra mellem Kongsbjerggård og Kongehuset i øst bag Tinghøjgård til Gejsingvej 22 til Jordemodervej-Glibstrupvej over Gl. Præstegårdsvej ned langs kanten af engen ved Petersborggårds skov videre op øst for Lundgård på Koldingvej øst for Rovedvej til jernbanen cirka 75 meter øst for, hvor der tidligere lå en jernbaneviadukt via Roved til Lille Andst, hvor den krydsede vejen vest for Damsvadgård.

Se et kort over hele Gudrun-stillingen på Lintrup-Hjertings lokale hjemmeside