Asmus Jensens krigserindringer

Asmus Jensen blev født i Sottrupskov 5. december 1893 som den ældste af børnene og boede i Avnbøl. Han blev indkaldt i 1911 til tre års tysk værnepligt, men så kom Første Verdenskrig. Asmus' far kørte diligencen mellem Flensborg og Sønderborg, og hvis Asmus gik over grænsen for at undgå værnepligten, ville hans far miste sit arbejde. Der var flere hensyn at tage end de rent individuelle.

Hvad der skete med Asmus i Første Verdenskrig kan du læse om historierne nederst på denne side.

Asmus Jensens liv efter Første Verdenskrig

Efter krigen var slut, og Asmus kom hjem til julen 1918, blev han tilbudt et ophold på Rødding Højskole i tre måneder. "Han havde jo ingenting, hans tyske Mark var ingenting værd; vi har tapetseret med dem, og jeg kan huske vi legede med dem som barn", fortæller hans søn Nis Einer Jensen.

Mens Asmus var på Rødding Højskole, døde hans mor Anna i februar 1919, kun 47 år gammel.

Efter tre måneder på Rødding Højskole tjente Asmus fra 1. april 1919 på en gård ved Københoved hos Jens Østergaard. Her var han et par år, og kom så til Chresten Dall i Krogstrup; det var næsten nabogården.

Her tjente han stadig, da han i 1923 købte 16 tønder land. Han måtte pløje om søndagen, når han havde fri; han købte en plov og fik lov at låne heste hos Chresten Dall. "Det var hårdt arbejde, det var fyldt med sten og kampesten. Han sprængte dem væk med dynamit. De brugte stenene til fundament og mur, og min mor samlede alle stenene, der blev brugt til det", fortæller Nis Einer.

Asmus giftede sig med Ellen Marie Kjær, kaldet Misse, den 29. august 1924. Misses far var bygmester og byggede gården på Københoved Skovvej 3, også i 1924. Asmus og Misse fik i seks børn i alt, to døtre og fire sønner. I 1964 solgte de gården og byggede hus på Lundvej i Københoved.

Asmus døde 11. marts 1973, 79 år gammel.

Kilde: Nis Einer Jensen, Asmus' søn.

Asmus Jensen bagerst som nummer tre fra højre
Asmus Jensen fra tiden som værnepligtig i Berlin - han står bagerst som nummer tre fra højre. Foto udlånt af Nis Einer Jensen, Asmus' søn.

Asmus Jensen kommer til Vestfronten i 1914

Asmus Jensen får Jernkorset

For krigsretten for lydighedsnægtelse og overfald

Frygtelige døgn i Rumænien

Den lange vej hjem fra krigen

Se hele Asmus Jensens beretning på Sønderjyske Årbøgers hjemmeside