Flugten fra krigen - hjalp folk over Kongeåen

Jeg havde to farbrødre, der tjente ovre i Krogstrup under Første Verdenskrig. På Hygum Mark var der en familie ved navn Lunding, som gerne ville til Danmark. Min farbror hjalp dem over Kongeåen til Danmark, vest for Foldingbro, og familien bosatte sig i Nørbølling. Han bar dem på ryggen over åen - jeg ved ikke om der var flere end ham.

Min farbror skulle jo tilbage igen til sydsiden og uset forbi grænsegendarmerne. Han gik østpå helt om til gården 'Egeris' og fik så øje på, hvad han troede var en gendarm. Han lå længe og ventede og undrede sig over, at gendarmen ikke flyttede sig. Da det lysnede lidt, opdagede han, at det var en stor pæl, og endelig kunne han komme hjem.

Kilde: Ejvind Laugesen, Foldingbro.