Løjtnanten, der sneg sig over åen

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Kongeåen udgjorde fra 1864 til 1920 grænsen mellem Danmark og det tyske kejserrige. Under Første Verdenskrig var grænsen skarpt bevogtet af soldater. Mange deserterede tyske soldater, flygtende russiske og franske krigsfanger og dansksindede sønderjyder sneg sig over åen til det trygge Danmark i løbet af de fire krigsår, 1914-1918.

En søndag i 1918 var der en ung dansksindet sønderjyde fra Rødding, der ville forsøge at snige sig over grænsen ved Foldingbro. Han var i løjtnantsuniform og inspicerede de tyske vagtposter, der stod vagt ved broen over åen ved Foldingbro Kro og i krohaven.

Tog chancen

Han lagde mærke til, at vagten i krohaven ikke vendte sig en eneste gang, medens han gik hele haven igennem, først for enden af haven vendte han sig om. Den unge mand løb så hen til broen, da vagtposten havde ryggen vendt til. Den unge mand fortsatte derefter ind under broen langs bropillerne. Det var sommer, og vandstanden var meget lav i åen, så han kunne næsten gå tørskoet over.

Den eneste risiko var nu, at vagtposten på broen fik øje på ham og skød, men det gik godt, og han kom uset over åen i sin tyske løjtnantsuniform. Den danske vagtpost så ham heller ikke, så han undgik at blive interneret af de danske myndigheder, hvilket de skulle have gjort, da han bar tysk uniform.

Der var mange folk i Foldingbro, og flugten vakte megen opmærksomhed. Den unge mand søgte tilflugt ved Kongeåkroen, og kromanden, Lauge Grunnet, sendte straks bud over Kongeåen til Rødding efter noget civilt tøj til den unge mand. Han skiftede den tyske løjtnantsuniform ud med civile klæder i en høstak og slap herefter bort.

Kilde: Eliassen: Kongeåen eller Den gamle grænse.