Søren Larsen-Kjærs erindringer fra Første Verdenskrig