Narrede tolderne væk fra grænsen

På begge sider af åen boede der medlemmer af Thomsen-familien. Thomas Thomsen var kromand i Skodborg i 1800-tallet og en overgang sad han i den slesvigske stænderforsamling. En af hans brødre var Peder Thomsen, som var kromand i Vejen, og også en tid sad i stænderforsamlingen i Viborg.

Thomas Thomsen havde et brændevinsbrænderi og smuglede brændevin over åen til sin bror i Vejen. Det foregik med en dobbeltbundet vogn, som han brugte til at hente tørv i Vejen Mose. I bunden var så en blikbeholder med brændevin. Det gik fint et stykke tid men blev dog opdaget.

Smuglede med toldernes egne heste

Engang indbød Thomas Thomsen toldkontrolløren, assistenten og betjentene til fødselsdagsfest. De kom kørende fra Foldingbro og Skodborghus og blev beværtet efter alle kunstens regler. Mens de festede, blev Thomsens vogne læsset og spændt bag toldpersonalets heste. Hans folk kørte så smuglergodset over grænsen, som jo var ubevogtet.

Da gæsterne ville af sted ud på natten, undrede de sig dog over, at deres heste var så svedte. Thomsen forklarede, at hestene jo også havde været til gilde i den lune stald.

Kilde: P. Eliassen. 1926. Kongeåen eller den gamle grænse.