Væddede med tolderen

Ane Thomsen drev Skodborghus Kro i midten af 1800-tallet. Hun var gift med Peder Thomsen, der en overgang sad i stænderforsamlingen i Viborg.

Når tolderen ved Skodborghus havde siddet og kedet sig hele dagen, tog han op til kroen. En aften kom Peder Thomsen, og de fik en kop kaffe og en punch og en sludder. På et tidspunkt sagde Thomsen: "Jeg vil gerne vædde med dig om, at inden der er gået tre uger, så kan jeg få tre anker brændevin ført over åen, uden at du får fat i dem."

Det troede tolderen ikke på, så de væddede 20 mark. Tiden gik, der gik seks dage, så kom to vogne kørende over, så efter en uges tid kom der tre vogne til, og de fulgte ikke den normale rute.

Alle tolderens karle lå parat til at møde ham på de steder, hvor han nu kunne finde på at komme over. Han kørte over ved vadestedet. Tolderen stod parat og udbrød: "Tror du da vi er så dumme, at vi ikke kan se det?" "Der er ikke brændevin i dem her", sagde Thomsen. "Nå, men så kan du jo følge med på toldstedet, så finder vi ud af det, for den har vi hørt før".

De kørte på toldstedet, og tolderen lukkede jo op og snusede til proppen. Alle tolderne stod omkring, nu skulle de have en punch. Men da han havde smagt på det, udbrød han: "Det er jo vand!"

"Jamen, det sagde jeg jo. Det er vand til mine kreaturer, der går herovre, de skal jo have noget at drikke. Men jeg kan da betro dig, at i den tid, hvor vi nu har stået og gloet her, er de andre tre ankre kørt over Kongeåen".

Tolderen måtte jo så betale de 20 mark.


Kilde: Erik Larsen, Skodborghus.