Da frivillige byggede Holsted Hallen

I 1965 begyndte vi planlægningen af en hal i Holsted. Der var planer om at bygge to gymnastiksale til Højmarkskolen, som skulle opføres i 1966-67. Vi foreslog i stedet sognerådet, at der kun blev bygget én gymnastiksal på skolen, og de 300.000 kroner til den anden gymnastiksal blev brugt til en hal, som skolen også måtte benytte. Det syntes sognerådet var en god idé.

Spændbuerne sættes op
Spændbuerne sættes op. Foto: Holsted Lokalarkiv

Kræfterne samles

Jeg samlede idrætsforeninger i Holsted, Hovborg og Føvling og borgerforeninger fra Holsted by og Holsted stationsby. Alle bakkede op om projektet.

Vi fik lavet tegninger af arkitekt Adolf Jørgensen fra Føvling, kommuneingeniør Knud Gerken og ingeniør Bent Aagaard. Byggetilladelsen fra Boligministeriet lod desværre vente på sig, men kom dog 1. juli.

Alle foreninger skulle ud og tegne frivillige arbejdstimer, og det gik fantastisk, vi tegnede i første omgang 7-800 timer, og i alt blev det til cirka 1500 frivillige arbejdstimer.

Jeg blev formand for byggeudvalget, hvor også gårdejer Ejner Fink, viceskoleinspektør C.W. Larsen, entreprenør H.J. Sørensen, cementstøber Poul Nielsen og forretningsfører Peter Sørensen var med.

På et møde med alle håndværksmestre sagde de ja til at stille med frivillige arbejdskraft til at lægge tag, mure gavle og vægge, lave el, lægge gulv, installere varme og hvad der ellers skulle fagfolk til. Alle materialer købte vi på Holsted trælast til indkøbspris plus fem procent.

Holsted Hallen bygges
Holsted Hallen får lagt tag. Foto: Holsted Lokalarkiv

Hallen bygges

I sommeren 1965 gravede entreprenør Helmut Aagaard hele grunden ud, og vi fik alle vognmænd i området til at køre gratis i to weekender.

Fundamentet skulle støbes under kyndig vejledning af cementstøber Poul Nielsen og tidligere murer Alfred Ibsen. Det foregik med 5-6 blandemaskiner og trillebører; fundamentet til spændbuerne var halvanden meter dybe og en kvadratmeter i diameter, derudover var der sylgrøfter og hele gulvet, så der skulle mange trillebørfulde mørtel til.

Byggeudvalget holdt hver uge møde på DLG's kontor, hvor vi indkaldte de frivillige vi skulle bruge i ugen efter. Vi havde det samme hold mandag, onsdag og fredag samt et hold tirsdag og torsdag og et lørdagshold. På hvert hold skulle vi bruge 15-20 personer. Vi var enige om, at indkaldelsen skulle sættes i system, og vi udnyttede 90 procent af den frivillige arbejdskraft. Husmoderforeningerne fra Holsted By og Holsted Stationsby serverede hver aften kaffe for hele holdet.

Da fundamentet var færdigt, blev spændbuerne rejst. Desværre sprang en stålwire og en af buerne væltede ned over og gav meget alvorlige skader på en medarbejder fra firmaet, der satte buerne op. Da buerne var rejst, skulle de frivillige lægge de tunge bjælker op mellem buerne i 12 meters højde. Det var smadderfarligt, og vi var lykkelige for, at ingen af de frivillige kom til skade. Dengang havde vi ikke noget arbejdstilsyn; det var aldrig gået i dag.

Gavlene og sidevæggene blev muret op - hele østsiden blev muret op af Kristian Flintholm, som var 74 år, det var ganske imponerende. Først i november lagde Aagaards folk tag på, men desværre kom vinteren tidligt, så vi manglede de sidste to fag. Landmændene murede alle fundablokke til gulvet i december, da det jo var vinter. I januar blev der lagt gulv, sat isolering op, og hallen blev malet.

Hallen får lagt gulv
Der bliver lagt gulv. Foto: Holsted Lokalarkiv

Hallen tages i brug

Den 19. februar 1966 blev den første håndboldkamp spillet i Holsted Hallen. Derefter gik der halvandet år, før omklædningsrum, køkken, cafeteria og toiletter var færdige. Vi skulle bruge faglærte håndværkere til det, og de havde travlt. Den 16.-17. september 1967 blev Holsted Hallen indviet med en fest over to dage, med over 1000 mennesker hver aften. Der var virkelig noget at fejre, projektet og den måde det var blevet gennemført på gav et fantastisk fællesskab og sammenhold.

Hele hallen med tilbygning og inventar kostede 881.735 kroner.

Det var den første hal mellem Fredericia og Esbjerg, og det gav alle foreningerne et fantastisk løft. De unge strømmede til. Først i 70'erne havde Holsted KFUM over 20 håndboldhold. Hallen kunne også bruges til mange andre ting; vi fik en teaterforening og havde besøg af Det Kongelige Teater. Der var forskellige udstillinger og messer, så vi må sige, at det gav Holsted et kæmpe løft.

Holsted Hallen indvendig
Holsted Hallen indvendig. Foto: Holsted Lokalarkiv

I 1995 blev den store dobbelthal bygget, og det gav mulighed for at arrangere mange store arrangementer. I 2007 blev den gamle hal renoveret, og der blev bygget nyt køkken, ny café, fitnesscenter og bibliotek. Det var godt, vi fik det vedtaget inden kommunesammenlægningen.

I dag fungerer centret jo som et meget homogent center med en masse trafik hver dag, og der kommer stadig nye ting til.

Skrevet på baggrund af Carl Aaskovs tale i 2016, da Holsted Hallen/Medius Holsted havde 50 års jubilæum.