Erindringer fra Vejen Realskole

Holger Engvang fortæller om sin tid på Vejen Realskole:

Som 12-årig kom jeg på Realskolen i Vejen, hvor der var elever fra området omkring Holsted, Brørup og Vejen. Selv i de virkelig hårde vintre først i 1940'erne var det intet problem med 5-6 kilometer til skole. Til tider brugte vi ski eller skøjter, når cykler ikke kunne bruges. En dag med minus 31 gader blev vi sendt hjem. Vi var heller ikke ret mange - os der var der, kom udefra!

At gå på Vejen Realskole kostede 29 kroner om måneden, som jeg selv betalte fra 14-årsalderen. Fra konfirmationsalderen havde jeg og mine fire søskende egen økonomi, idet vi blev betalt for at hjælpe til på gården. Jeg havde en morbroder, der var dyrlæge, og jeg mente, det var den vej jeg skulle.

Eksamen

Til eksamen trak vi en seddel med opgaver. Vi fik ingen tid til forberedelse. Det var bedst at begynde at fortælle inden der blev stillet direkte spørgsmål, som man så måske ikke kunne svare på. Man skulle have mindst godt (g) i hvert af de tre dobbeltfag: skriftlig og mundtlig dansk og engelsk for at bestå eksamen. Gennemsnittet i alle fag skulle også mindst være godt (g), og årskarakterer blev ikke medregnet. Vi var over 30 i klassen. 27 gik op til eksamen - 9 piger og 18 drenge. Alle bestod.

Jeg klarede mig rimeligt, men jeg var blevet skoletræt. Jeg holdt op om lørdagen, og så gik jeg i høet om mandagen og blev landmand. Men jeg har været glad for den indlæring, jeg fik.

Karakterskalalen i 1943:
Ug, ug-, mg+, mg, mg-, g+, g, g-, tg+, tg, tg-, mdl+, mdl, slet.

Læs Friis Legardt Skovs erindringer fra Vejen Realskole 1909-1913