Livet i Malt og Folding i 1878

Man kan af Malt-Folding sogneråds protokoller få et indtryk af livet førhen. Sognerådet bevilligede fattighjælp til de værdigt trængende, men det lagde også vægt på, at man gjorde sit bedste for at forsørge sig selv og sin familie. Der blev ikke set med milde øjne på selvforskyldt armod som følge af eksempelvis druk. Sognerådet kunne også sende folk på arbejdsgården, hvis de ikke kunne klare sig selv. Skoler og ansættelse af skolelærere var også en del af sognerådets arbejdsfelt. Herunder kan du få et glimt af nogle af skæbnerne i sognet i 1878.

Bandager og uægte børn

Den 5. januar 1878 fik Marie Kirstine Kristensen 4 kroner i understøttelse, fordi hun ikke kunne forsørge sine to uægte børn og nu boede hos sin moder i Nørbølling Mark. Thomas Lauridsen Møller fik en halv tdr. rug, da det var vanskeligt at finde arbejde. Læge Petersen havde sendt brev om, at bandagen til Ane Andreassens barn var kommet. Den blev noget dyrere end forventet, men man besluttede at betale bandagen, da barnets helbredelse var vigtigere end prisen.

Den 2. februar 1878 kautionerede sognerådet for Marie Kirstine Kristensen, der skulle have sin søn i pleje, mens hun tog til Rødding og tjente om sommeren. Jordemoderen i Malt-Folding fik forhøjet sit brændselsvederlag fra 32 kroner til 40 kroner. Det blev besluttet, at Peter Lihme skulle have arbejde med at slå sten til at lægge på vejen igennem Askov. Dels for at gøre vejen bedre, dels for at man kunne holde øje med, at han bestilte noget.

Fulderikken Peter og arbejdsgården

Den 2. marts efterkom sognerådet Kristen Klavsen Dahls ønske om at få sin søn Kristen indlagt på amtssygehuset i Ribe. Han havde været syg i halvandet år uden at blive rask. Man ville dog først have afklaret, hvor han var forsørgelsesberettiget. Peter Lihme havde slået sten men også fuldet sig, og det blev konstateret, at han måtte holdes i strammere tøjler. Elise Marie Atterman fik lov at rejse fra arbejdsgården, da hun mente sig i stand til at ernære sig og sine børn.

Den 4. maj 1878 besluttede sognerådet at hente Morten Skovfoged og indlægge ham på arbejdsgården i Maltbæk. Hvis han ikke opførte sig ordentlig, måtte man få ham indlagt på en tvangsarbejdsanstalt.

Kilde: Afskrift af Malt-Folding sogneråds protokoller fra 1878 - udleveret af Holger Engvang