Mikkelsgilde

"Mikkelsaften er den 28. september. Den 29. september er Mikkelsdag, hvor penge forfaldt. I gamle dage, nu er vi i 1804, da det første Mikkelsgilde blev holdt i Maltbæk, da gik man ud og lejede folk; man skulle have den karl eller den pige, eller sådan noget."

"12-14 gårde, der havde et jordtilliggende nede i Maltbæk by, mose og ved sogneskellet ved Sønderskov holdt Mikkelsgilde sammen. Jorden blev lejet ud, og afgiften forfaldt så Mikkelsaften. De gårde dér holder så Mikkelsaften den 28. september med at komme sammen og spise, og det skiftes man til. Jeg har en formular fra dengang, jeg kom med. Der var nogle, der skulle betale 49 øre, og en skulle betale 4 kroner og 50 øre. Ham, der skulle betale 4 kroner til værtinden, havde engang pengene med i enører, og dem smed han på gulvet."

Mikkelsdag var således betalingstermin, og man holdt høstfest i forbindelse med dagen. Lejeindtægterne fra jordstykket i Maltbæk blev brugt på Mikkelsgildet, der gik på skift mellem gårdene. Deltagerne betalte desuden et beløb til gildet, der var beregnet ud fra brug af fællesjorden.

Holger Engvang har noteret sig denne prisudvikling for medvirken i Mikkelsgildet: I 1933 kostede protokolbogen 70 ører, i 1962 kostede den 4 kroner, og i 1987 beløb den sig til 114 kroner. I 2013 er der stadig gårde, der holder traditionen i hævd.