Lange næser i Holsted

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

I 1874 kom jernbanen til egnen, nemlig strækningen Lunderskov-Esbjerg. Da banen blev indviet den 2. oktober 1874, kørte kong Christian den Niende med det første tog til den nye by, Esbjerg. I sognene langs jernbanelinjen forventede og håbede man, at toget ville standse, og at kongen ville lade sig se. Men man blev skuffet. Toget kørte forbi stationerne uden at standse, og det gjorde det heller ikke i Holsted.

Ved Holsted station var folk ellers stimlet sammen og ventede forventningsfulde på det første tog fra øst. Børnene stod spændte på perronen, men blev af førstelæreren jaget over på den anden side af sporene, hvorfra de ellers ikke kunne se noget. På perronen stod derimod sognepræst Christen Krarup i præstekjole og pibekrave og ventede på at modtage majestæten.

Grundigt forberedt

Foran ham lå der et lille tæppe, hvor der var strøet nogle blomster. Præsten havde lavet en kort tale, som han havde forberedt sig på og derfor kunne udenad. Efter sigende havde han hele vejen i sin hestevogn fra præstegården til stationen højlydt indøvet den. Det havde han gjort så godt og grundigt, at kusken senere kunne gengive den.

Skuffelsen må have været stor for pastor Krarup, da toget langsomt kørte gennem stationen i Holsted uden at standse. Det gik alligevel så hurtigt, at folk ikke nåede at sanse, hvad der var sket, før den sidste vogn passerede stationsbygningen. En herre stak hovedet ud af en kupé og sagde "Giv ham et hurra!". Men det blev der heller ikke meget af. Pastor Krarup vendte sig hurtigt om og udbrød skuffet: "Det kom vi let over!"

Han brændte inde med talen, men arbejdet var dog ikke spildt. 34 år senere, i 1908, var Christian den Niendes søn, Frederik den Ottende, på en stor Jyllandsrejse. Han kom da til V. Brønderslev, hvor pastor Krarups søn var provst. Ved den lejlighed holdt han sin faders tale fra 1874 for sønnen til den konge, der i 1874 havde skuffet pastor Krarup og mange andre i Holsted sogn.

Takket være kuskens gode hukommelse var pastor Krarups tale blevet skrevet ned, så sønnen kunne anvende den ved denne senere lejlighed.

Kilde: Holsted Stationsby 125 år.