Lauridsen-familien i Vejen

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Familien Lauridsen var den førende familie i Vejen i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Johannes Lauridsen på Grønvang havde været af helt afgørende betydning for Vejens udvikling til industriby i årene omkring 1900. Han stod bag etableringen af mange af de virksomheder, der i de følgende år gjorde Vejen til en blomstrende stationsby.

Det fortælles om Johannes Lauridsen, at han følte en stor forpligtelse over for de mennesker han var arbejdsgiver for. Da man engang var ved at grave ud til en dyb brønd og jorden skred sammen over brøndgraveren, skulle han have handlet beslutsomt. De tililende turde ikke gå ned i brønden, men Johannes Lauridsen sagde: "Vil to mand tage fat i brøndvinden og hejse mig ned!"

Det var livsfarligt, da brøndhullet hvert øjeblik kunne skride endnu mere sammen, men Lauridsen nåede ned til en afsats, hvorfra han kunne bore nogle rør ned gennem de sammenstyrtede jordmasser, og dermed sikre, at den begravede brøndgraver kunne få luft. Han bankede på rørene og kaldte "Ib! Kan du høre mig?" Desværre kom der intet svar, for brøndgraveren var død.

Socialt ansvar

Man kan forestille sig, at Johannes Lauridsen må have opfattet sig selv som en faderskikkelse for sine ansatte. Det betød dog ikke nødvendigvis, at de fik en høj løn. Tværtimod lå lønnen på hans virksomheder under gennemsnittet for, hvad lønnen var på tilsvarende virksomheder i Jylland.

Maren Lauridsen, Johannes Lauridsens kone, var som sin mand venligsindet og engageret. Hun deltog aktivt i kirkeligt og socialt arbejde. Det fortælles om hende, at hun engang i Vejen havde set en travlt arbejdende husmor i en kælderlejlighed omgivet af en larmende børneflok. Hun besluttede sig for at vise kvinden både venlighed og anerkendelse ved at sende familien en reproduktion af Rafaels "Madonna med barnet".

Kilde: Heuch: Folk fortæller anekdoter om originaler i Vejen