Præsten med røverhistorierne

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Peter Heinsen var sognepræst i Brørup-Lindknud pastorat fra 1846 til 1868, og i de to sogne gik der mange historier om hans usædvanlige opførsel. Her følger et par eksempler.

Engang da Heinsen underviste sine konfirmander, spurgte han en pige om, hvad det sjette bud var. Pigen kunne ikke komme på det, og Heinsen, der var ret så hidsig, udbrød: "Nu har jeg ved min Gud aldrig kendt mage, ved sådan en stor pige ikke, hvad det er at bedrive hor!"

Han fortalte også konfirmanderne om livet efter døden, og mente selv, at når menneskene ikke havde levet, som de burde, måtte deres sjæle straks gå over i et dyrs skikkelse. Han havde selv på fornemmelsen, at han havde været en hane i et tidligere liv.

Når jeg siger det, passer det

Engang berettede han fra prædikestolen i Brørup gamle kirke, at ovre i Lindknud døde folk i tusindvis af sult. Degnen undrede sig over den påstand, og sagde til ham: "Hvordan kan De dog sige det? Der er jo ikke engang 1.000 mennesker i sognet". Hertil svarede Heinsen: "Ved det nok, men vær overbevist om, at når jeg siger det, så dør folk i tusindvis af hunger."

Heinsen stammede fra Sydslesvig, og der må have været store forhold dernede dengang. Han fortalte engang følgende om livet på en stor gård dernede, hvor der var 400 karle ansat. Karlene spiste i den store spisesal, og gårdejeren sad midt i salen med en stor pisk i hånden. Det kunne være vanskeligt at styre en så stor flok karle, men ved stadig øvelse var gårdejeren blevet så sikker på hånden, at han altid kunne ramme en karls næse, hvis vedkommende havde gjort sig uheldig bemærket på en eller anden måde.

Sådan lød Heinsens historie, og man må vel være overbevist om, at når han sagde det...

Kilde: A. Schmidt: Brørup Sogns Historie s. 242 f.