Danske bøger til Nordslesvig

Fra omkring 1830 begyndte nationalfølelsen at vokse, og i visse kredse begyndte man at tale om at få Nordslesvig knyttet til Danmark. Dengang var Slesvig og Holsten hertugdømmer under den danske konge. I Skrave sogn lige syd for Kongeåen blev der talt dansk; dog følte de fleste sig som slesvigere og ikke som danske.

De danske nationalister satte sig for at få nordslesvigerne til at føle sig danske og oprettede derfor små bogsamlinger, hvor man kunne låne danske bøger. Frem til 1848 blev der oprettet 62 bogsamlinger i Nordslesvig, hvoraf en lå i Skrave sogn. Familiefædre i sognet kunne så melde sig ind og låne bøger. Det blev flittigt brugt, og disse bogsamlinger har formentlig haft stor betydning for udviklingen af det danske sindelag i området.

Kilde: Grøn rundrute i Københoved by.