Jernbanen betød, at landsbyer voksede, nye byer kom til, og at industri og landbrug lettere kunne transportere varer.

Jernbanerne