Historie

I menuen finder du nogle af de historiske temaer, som har betydning for, hvordan Vejen Kommune har udviklet sig.

Der er store forskelle i historien syd og nord for Kongeåen. Noget har udviklet sig parallelt på begge sider af åen, for eksempel mejerierne, mens andet er mere forankret i geografien.

Den gamle Kongeå-grænse

Sønderjylland var på tyske hænder i perioden 1864 til 1920, og det giver en noget anden historie syd for Kongeåen end nord for. Opdyrkningen af heden er en historie, der hører til i den nordvestlige del af den nuværende Vejen Kommune.

Højskoler og forskning

Og så er der det, der spænder over Kongeågrænsen, som højskolerne. Verdens første højskole lå i Rødding, men efter tabet af Sønderjylland rykkede nogle af lærerne nord for åen og startede Askov Højskole. Højskoletankegangen er dermed forankret både nord og syd for den gamle grænse. Skibelund Krat var et meget vigtigt nationalt mødested, hvor grundlovsmøder blev holdt gennem næsten hundrede år.

I og omkring Vejen kom der også godt gang i industrien omkring 1900-tallet; Margarinefabrikken Alfa og Poul la Cours banebrydende forsøgsmølle er fremtrædende eksempler herpå.