Vejen Kontrolforening

Niels Pedersen fra Ladelund Landbrugsskole opfordrede i starten af 1890'erne til, at landmændene førte regnskab over, hvor meget mælk den enkelte ko gav. Med denne viden kunne man så arbejde for at øge mælkemængden gennem effektiv fodring og avlsarbejde. Fra 1892 blev det også muligt at måle mælkens fedtprocent nemt og billigt.

I 1895 blev Vejen og Omegns Kontrolforening oprettet som den første kontrolforening i verden. 13 større bønder med knap 300 køer blev enige om at fremavle køer, der gav meget mælk med stor fedtprocent. Det nye instrument til bestemmelse af fedtprocenten krævede uddannelse, og Ladelund Landbrugsskole som de første i landet tilbød uddannelsen til kontrolassistent.

Ideen bredte sig fra Vejen. I 1910 var der over 500 kontrolforeninger i Danmark, og også uden for landets grænser blev der oprettet foreninger efter samme koncept.

Kilder:
Linda Klitmøller. "Niels Pedersen og dansk mejeribrug i 1880'erne". Mark og Montre. 2005, side 59-75. Kopi kan fås gennem bibliotek.dk.

Linda Klitmøller. 2008. Som en skorsten. Mejeribrugets uddannelser i Danmark 1837-1972. Landbohistorisk Selskab.

Jørgen Burchardt. 2005. Da ost blev for alle: 100 års udvikling set fra Brørup Mejeri. Egnsmuseet på Sønderskov og Forlaget Kulturbøger.