Anden Verdenskrig

Billede af Engelske soldater
Engelske soldater 1945 (Brændstrup Hjemstavnsforening)