Anden Verdenskrig


Engelske soldater 1945 (Brændstrup Hjemstavnsforening)