Askov-gruppen

Mange politimænd gik under jorden i 1944 for at undgå at blive arresteret af tyskerne. Flere af dem havnede på Askov Højskole. I 1944 dannede de en modstandsgruppe på højskolen. Gennem Niels Fenger blev gruppen involveret i jernbanesabotage. Der var også en civil gruppe, som deltog i modstandsarbejdet.

Sprængstoffer kom med jernbanen

Våben og sprængstoffer blev oftest sendt i jernbanevogne som maskingods fra et sted i det nordlige Jylland. Det blev kun til én nedkastning ved Askov; den fandt sted på Melvanggårds marker sidst i april 1945.

I julen 1944 kom den første jernbanesending til Vejen. Det blev gemt forskellige steder: hos to elever, der boede i Askov uden for højskolen, hos Niels Fenger og i et brændeskur på præstegården i Askov. Den meste var dog hos Ebbe Ebbesen på Sønderskov Mølle. I en skov ved møllen øvede gruppen sig desuden i skydning.

Ordrer via radioen

Der stod en radio i den gamle foredragssal på højskolen, og gruppen skulle følge med i beskederne sidst i aftenudsendelsen fra BBC. En hilsen til "Langelænderen" og senere "Hanne" og "Trine" betød, at gruppen skulle sabotere jernbanen mindst én gang inden for de næste tre døgn.

SS-soldater blev sat ind for at stoppe sabotagen. I marts 1945 beslaglagde tyskerne Askov Højskole, og eleverne tog hjem. Medlemmerne af gruppen flyttede dog ud i byen, og boede primært hos lærerne. Tyskerne holdt dog øje med Askov og sabotørerne flyttede længere væk.

Sprængte jernbanen

I april 1945 anbragte de 20 dobbeltbomber på skinnerne. Der skulle have været 10 minutters forsinkelse på sprængningerne, men den høje sol gjorde, at de sprængtes umiddelbart efter sabotørerne havde forladt stedet. Lokale så dem forlade stedet, og Niels Fenger, som var kendt af de lokale, måtte gå under jorden.

Også i april sprængte gruppen jernbaneviadukten øst for Ladelund Landbrugsskole.

16. april 1945 gik det galt, og to sabotører blev dræbt ved Skodborghus - læs historien.

Askov gruppen
Nogle af Askov Gruppens medlemmer 16. april 1955.


Kilde:
Karl Mortensen, vicekriminalkommissær. 1991. Askov-sagen. Mappe udlånt af Vejen Lokalhistoriske Arkiv.