Spor fra Anden Verdenskrig

Gudrun-stillingen

Efter invasionen i Normandiet frygtede tyskerne en allieret invasion i Jylland. I august 1944 begyndte de derfor at anlægge tre forsvarsstillinger i form af pansergrave på tværs af Sydjylland.

I løbet af efterår og vinter 1944 og forår 1945 blev arbejdet udført af krigsfanger, tyske arbejdere og soldater, medlemmer af det tyske mindretal og danske entreprenører. Nogle af de russiske krigsfanger, der arbejdede på pansergravene sov i barakker ved Sønderskov Mølle. De tre forsvarsstillinger i Danmark fik navnene Brunhild, Gudrun og Kriemhild fra Wagners opera Niebelungen.

Pansergrave

Gudrun-stillingen var den mellemste forsvarsstilling og gik fra Kolding til vestkysten nord for Ribe. Stillingen løb langs med Lille Å, Gesten Å og Kongeåen. Stillingen bestod af pansergrave, der var fem meter brede og tre meter dybe, og som skulle stoppe tanks. Der var også beton- og pigtrådsspærringer, skyttegrave, løbegange og stillinger til maskingevær, mortér og kanon.

I april 1945 vendte tyskerne fronten mod syd og flyttede næsten alt udstyr fra Gudrun-stillingen til Kriemhild-stillingen sydpå.

Efter krigen rejste ejeren af den nærliggende gård Marienlyst en mindesten med indskrifterne "Tysk Skanse 1944" "Guds nåde alene frelste vore hjem fra ødelæggelse". Læs mere om kanonstillingen på visitvejen.dk.

Nord for Lintrup er der i et stykke skov rekonstrueret et stykke af en pansergrav fra Gudrun-stillingen. Læs mere om pansergraven på visitvejen.dk.

Kilde: Leif Petersen, Haderslev. Han har deltaget i projekt om registrering af militære fæstningsværker opført i Danmark 1845-1945.

Vittrup Baun

I 1942 kom tyske soldater til Vittrup Baun. De boede først i telte og senere i barakker. De opførte en lyttepost og en støjsender, og de sikrede anlæggene med løbegrave, pigtrådsspærringer og landminer. Man kan stadig se sporene efter dette i den østlige del af Vittrup Baun.

Læs mere om Vittrup Baun

Kilde: Skilt ved Vittrup Baun.