Grevens Fejde og reformationen

Starten af 1500-tallet indtil reformationen regnes som en del af middelalderen. I 1534-36 var der krig i Danmark: man manglede en konge efter Frederik den Førstes død i 1533. Hans ældste søn, hertug Christian af Slesvig-Holsten, var erklæret tilhænger af det protestantiske opgør med den katolske kirke. Det gav naturligvis modstandere blandt de katolske bisper, der skulle være med til at vælge en konge. En anden mulighed var Christian den Anden, som var blevet fængslet af Frederik den Første i 1532. Han var byboernes og bøndernes favorit.

Magtkampen medførte krig med adelen på den ene side og borgere og bønder på den anden. Det kaldes Grevens Fejde, som adelen vandt. Hertug Christian blev til Christian den Tredje og gennemførte i 1536 reformationen, hvor danskerne gik fra at være katolikker til protestanter. Hermed blev kirken styret af kongen og var ikke længere den magtfaktor, den havde været i middelalderen. Adelen gik også styrket ud af krigen, og perioden fra 1536 til 1660 kaldes også adelsvælden.

Kilde: danmarkshistorien.dk