Ulvejagt

Den nordlige del af Sønderjylland var dækket af skov i oldtiden og middelalderen. Skoven kaldtes Farrisskoven og gik fra Lillebælt til Gram. Der findes ingen middelalderkirker i det område, der var dækket af skov, blandt andet Jels og Rødding. Langs skovranden ligger middelalderkirkerne derimod tæt, for eksempel kirkerne i Hjerting, Skrave og Skodborg.

I middelalderen husede skoven en del ulve. I 1600-tallet var ulvene et stort problem, og man forsøgte at udrydde ulvene. I 1695 blev der udsendt ordre til alle herredsfogederne i området omkring Langetved om at stille med mænd med proviant til tre dage. Fra Langetved gik ulvejagten så ind. Man rykkede ud i lange rækker og drev ulvene sammen i indhegninger i skoven, hvor de så blev skudt. I løbet af 1700-tallet blev der færre ulve. Ved en jagt i 1778 blev der nedlagt ti ulve og siden er der ikke set ulve i området.

Kilder: Ruten 'Kulturspor i Skrave'.