Sønderskov Mølle

Sønderskov Mølle blev sandsynligvis anlagt i senmiddelalderen. Den blev placeret ved vandløbet Frisbæk, der nu hedder Maltbæk. Møllen hørte til hovedgården Sønderskov indtil 1804, hvor den blev solgt. På dette tidspunkt blev møllen bygget om, så bolig og mølle lå i én lang bygning. Der blev malet korn og stampet vadmelsstof på møllen. Ved at stampe det hjemmevævede stof blev det filtet og mere slidstærkt.

I 1930'erne blev møllen igen ombygget, og den var i drift indtil starten af 1980'erne. Desværre udbrændte vandmøllen i 2014.

Kilder: Museumsavisen nr. 40, Museet på Sønderskov.

Foto: Fotoklubben ISO6600