Kunsten i Skibelund Krat

Skibelund Krat opstod som nationalt samlingssted på omtrent samme tid som Askov Højskole blev stiftet, og det var langt fra tilfældigt. Rødding Højskole var grundlagt i 1844 og dermed verdens ældste højskole. Efter Sønderjylland var kommet på preussiske hænder, grundlagde lærere fra Rødding Askov Højskole i 1865. Udviklingen af Skibelund Krat er stærkt knyttet til højskolebevægelsen og i særdeleshed Ludvig Schrøder fra Askov Højskole. Læs mere om højskolerne.

Det var ikke længere muligt at holde Grundlovsmøder og andre folkelige møder, hvor man plejede. Den nye festplads fandt man på kanten af Kongeådalen med udsigt til "det tabte land".

Modersmålet og Magnusstenen

Skibelundforeningen blev etableret, og Ludvig Schrøder, der grundlagde den toneangivende Askov Højskole, prægede i særlig grad udviklingen af monumentparken. Han trak kapitalstærke folk til, som finansierede de nationale hovedværker 'Magnusstenen' og 'Modersmålet'.

Forfatteren Thor Lange bekostede billedhugger Niels Skovgaards hovedværk, 'Magnusstenen', en mindesten over Magnus den Godes sejr på Lyrskov Hede i 1043.

Magnusstenen i Skibelund Krat
Magnusstenen

Bankdirektør Axel Heide bekostede 'Modersmålet', Niels Hansen Jacobsens bud på en personificering af det talte sprog. I bornholmsk granit står mejslet portrætterne af to sprogets mænd; digteren Edvard Lembcke og historikeren A.D. Jørgensen. De forenes af den unge kvinde fra Lembkes sang 'Vort Modersmål'.

Mindesten

I Skibelund Krat er rejst en række mindesten til ære for personer, som aktivt deltog i den nationale kamp for danskheden i Sønderjylland. Flere af mindestene er udført af den nationale billedhugger Niels Hansen Jacobsen, som boede på egnen.

Det er politisk kunst, der vender fronten mod det tabte land syd for Kongeåen og taler om håbet om genforening med "de lidende brødre og søstre sønden å".

Niels Hansen Jakobsens atelier

Niels Hansen Jakobsen opførte i 1913-14 et atelier med plads til hans store samling af anerkendte kunstværker. Det findes ikke mere i Skibelund Krat men indgår i Vejen Kunstmuseum, som blev indviet i 1924. Det ottekantede atelier står i dag som den sydligste af museets to kuppelsale og kaldes Skibelundsalen. Flytningen skete i 1938 med støtte fra Ny Carlsberg-fondet og kostede omkring 12.000 kroner.

Der findes en folder over Skibelund Krat med beskrivelse af stedets historie og de mange monumenter. Læs mere om Skibelund-folderen på Vejen Kunstmuseums hjemmeside.

Kilde: www.vejenkunstmuseum.dk

Ny formidling om Skibelund Krat

Skibelund Krat er renoveret i 2019-20 og har fået formidling i form af hjemmeside, folder, lydfortællinger i VisitVejen Appen og på hjemmesiden www.Skibelundkrat.info.

Læs mere om Skibelund Krat på www.Skibelundkrat.info