Niels Hansen Jacobsen

Vejen Kunstmuseum blev bygget i 1924 for at huse billedhugger og keramiker Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) og hans værker. Ud over Hansen Jacobsens skulpturer og keramik rummer museet samlinger af samtidige kunstnere. Fokus er dermed på dansk symbolisme og dekorativ kunst fra sidst i 1800-tallet og tiden omkring 1900 - på fransk kaldet art nouveau, på tysk Jugendstil og på dansk Skønvirke.

Niels Hansen Jacobsen var født og opvokset i Vejen. Han blev uddannet på Kunstakademiet i København og boede 1892-1902 i Paris, hvor han var en del af det kunstneriske miljø. Her kastede han sig over keramikken, som sammen med grav- og mindesten gav ham en indtægt at leve af; det var ikke de store skulpturer han tjente til dagen og vejen på. Hans ganske særlige, ofte stærkt skulpturelle grav- og mindesten findes landet over. De kan søges geografisk eller efter oplysninger i et afsnit på Vejen Kunstmuseums hjemmeside.

Da han mistede sin første hustru, Anna Gabriele Rohde (1862-1902), flyttede han tilbage til Danmark. Om vinteren boede han med lejlighed og værksted i København. Om sommeren havde han sit virke omkring en aftægtsbolig på slægtens gård, "Hytten", der endnu kan ses i Skolegade i den nordlige ende af Vejen. I 1913-14 byggede han et atelier i Skibelund Krat, som siden blev flyttet og nu indgår i Vejen Kunstmuseum. Fra 1924 til sin død i 1941 boede han på museet med sin anden hustru, Kaja, født Jørgensen (1882-1928).

Niels Hansen Jacobsens Modersmålet. Fotoklubben ISO 6600
Niels Hansens Jacobsens skulptur Modersmaalet, der står i Skibelund Krat. Foto: Fotoklubben ISO 6600

Troldespringvandet

Det unikke Troldespringvand foran museet blev til, da elværket skulle have et kølebassin. Hansen Jacobsen fik ideen med at lave et springvand med brandvarmt vand, der løb året rundt. I midten satte han en trold. Omkring frysepunktet var trolden omgivet af damp eller mosekonebryg, om man vil. Når det frøs, fik trolden "vinterpels" af istapper. Troldeskulpturen vakte national opsigt og blev et vartegn for Vejen.

I 2008-2009 blev Troldespringvandet renoveret. Figurerne langs bassinkanten var oprindeligt lavet af cement, som forvitrede. De blev støbt i bronze, så de også i fremtiden omkranser Trolden.

Museumspladsen

Senest er Museumspladsen blevet renoveret 2012-13. Pladsen indrammes af en hæk og fire specialfremstillede låger, der udføres af fire forskellige billedhuggere, så man fremover møder kunsten helt ude ved fortovskanten. Pladsen er tænkt som en grøn oase i byen. Der er plads til rekreation, leg og ikke mindst mødet med kunsten.

Læs også om kunsten i Skibelund Krat, hvor Hansen Jacobsen har sat sit tydelige præg.

Kilde: www.vejenkunstmuseum.dk.