Plantager

Tidligere var den vestjyske hede mere udbredt på grund af kraftig skovhugst og landbrugsdyrkning, som medførte udpining af jorden i Middelalderen og de efterfølgende århundreder.

I 1700-tallet begyndte man så småt at opdyrke og plante heden til, men først midt i 1800-tallet blev det en folkesag med oprettelsen af Hedeselskabet. De tre forgangsmænd i dette selskab var selskabets frontfigur og direktør Enrico Mylius Dalgas, godsejer og bestyrelsesformand Ferdinand Mourier-Petersen samt overretsprokurator Georg Morville.

Hedeselskabet undersøgte de geologiske forhold på heden og tog initiativ til engvanding og etablering af plantager og læhegn.

Kilde: hedeselskabet.dk