Baldersbæk Plantage

Pengestærke københavnere anlagde sidst i 1800-tallet en række plantager i det jyske. Sammen med Hedeselskabet ville de gøre en indsats for fædrelandet, skabe nye arbejdspladser i det jyske, ændre kulturlandskabet og samtidig udvikle en række af skønne oplevelser til sig selv.

Initiativtageren var Hedeselskabets Enrico Dalgas, som fandt frem til pengestærke københavnere til at finansiere anlæggelsen af plantager. Der blev opført flotte boliger og parker i disse plantager, hvor ejerne kunne tage hen og nyde et herskabeligt liv væk fra hovedstaden.

Baldersbæk

Et smukt eksempel på en københavnerplantage er Baldersbæk. Grosserer Holger Pedersen anlagde plantagen omkring 1900. Han opførte den imponerende Villa Baldersbæk og et meget smukt naturområde.

Villa Baldersbæk
Villa Baldersbæk

Indkørslen op til villaen er i dag prydet af sandstensskulpturer, som oprindelig sad på børsbygningen i København. I parken er der skulpturer af Anders Bundgård, som også har udsmykket Københavns Rådhus og Christiansborg og lavet Gefionspringvandet. I Baldersbæk lavede han et springvand med en harpespillende pige og en skulptur af en dreng, der sprøjter vand i hovedet på folk, når de træder på et bestemt sted.

I 2010-14 blev området restaureret, og man kan følge en sti og opleve blandt andet Treherredstenen, karpedamme, stendyssen og springvandet "Den lumske Dreng". Villaen er ikke åben for offentligheden.

Treherredsstenen

Ved åbredden lige ved plantagen findes Treherredsstenen, som også blev rejst af Holger Pedersen og udført af Bundgård. Stenen viser, hvor de tre gamle herreder støder sammen. På stenen er der afbilledet tre mænd, som har haft stor betydning for området og plantagerne generelt. De kigger i hver sin retning, ind i hvert sit herred. De tre mænd er Enrico Dalgas, Johan Christoffer Steinmeier Sørensen og I.C. Sørensen. De havde alle stor betydning for tilplantningen af heden.

Der er også rejst en granitstatue af Holger Petersen, også udført af Bundgård.

Kilde:
Kyst til Kyst-stiens hjemmeside
Baldersbæk Plantage og Villa Baldersbæk på VisitVejen.
Holger Grumme Nielsen, "Anders Bundgård i Baldersbæk". Museumsavisen nr. 54, juli 2012, Museet på Sønderskov.
www.kobenhavnerplantage.dk