Den sønderjyske sag - Kloppenborg og Skrumsager

Den sønderjyske sag var kampen for at få Nordslesvig, eller Sønderjylland, til at høre til Danmark. Den hang sammen med den stigende nationalisme i Danmark i 1830'erne og 1840'erne, og efter tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blev den intensiveret. Ofte måtte den i Nordslesvig foregå lidt i det skjulte for ikke at fremprovokere repressalier.

H.D. Kloppenborg, gårdejer i Københoved i Skrave sogn, var aktiv i kampen for den sønderjyske sag. Hans gård Bejstrupgård blev samlingssted for ligesindede, og her blev der dyrket dansk sang, den sønderjyske sag og socialt samvær. På den tid var gården den største og mest dominerende i lokalsamfundet.

Bennetgård
Bennetgaard

I 1865 blev Bennetgaard i Københoved købt af Jørgen Nielsen Skrumsager, der skulle blive en af landsdelens stærkeste forkæmpere for danskheden. Skrumsager startede som forvalter hos H.D. Kloppenborg på Bejstrupgård. Han giftede sig med Anne Marie Kloppenborg, datter af H.D. Kloppenborg. Hun sneg sig med hjælp fra moderen ud af huset for at gifte sig mod faderens ønske. Hør Lola Lecius Larsen fortælle den dramatiske historie og læs hele historien om Jørgen Skrumsager og datteren Jutta Skrumsager.

Kilder: 'Grøn rundrute - Københoved by'
Ruten 'Bemærkelsesværdige bygninger i Skrave'
'Blå rute - Københoved - Lokes Høje'