Skip til hoved indholdet

Skibelund Efterskole - kampen for det danske

Skolehjemmet i Skibelund opstod for at give dansksindede børn fra Sønderjylland dansk undervisning. Tyskerne stoppede det, men skolen fortsatte som efterskole. Jørgen Kloppenborg Skrumsager fortæller:

Fra 1864 og frem inden tyskerne accepterede lidt dansk skole, måtte man undervise lidt i skjul. Nogle forældre havde måske børn i tysk skole med tysk undervisning og tysk lærer. Når de så kom hjem, var der en privat lærer, der tog over. Det kan være han underviste et par timer om ugen eller dagen. Man kaldte dem vandrelærere, fordi de gik lidt rundt og underviste. Der var måske nogle, der havde en stor stue, og så kom der nogle flere børn der og fik undervisning.

Sådan startede det. Ganske kort før skolen i Skibelund startede, var der tale om at starte et skolehjem nede i Frihed, det lille kampestenshus nede ved Kongeåen. Det var kun nogle få døgn, det var på tale, men det var alligevel så meget i debat, at Georgia la Cour skrev det i sine erindringer. Knud Pedersen var den første skolelærer i Skibelund. Som pension for ham byggede Skibelundforeningen et hus i Skibelund Krat.

Skolehjemmet i Skibelund

Der var jo dansksindede lige på den anden side af Kongeåen, der efter 1864-5 sagde: "Vi bliver nok nødt til at sende vores børn over Kongeåen for at blive undervist". Det stoppede tyskerne, for de ønskede jo at fortyske området. Så ville de jo ikke have, at nogle børn, som de bøvlede med forældrene til, skulle have dansk undervisning. De kunne bare blive i Tyskland og få undervisning i tysk sprog og kultur.

Så startede Schrøder og andre efterskolen her i Skibelund. Den blev kaldt skolehjem i begyndelsen, da det kun var elever sydfra. Det stoppede tyskerne, og derefter kaldte man det så efterskole. Og så kom der elever fra begge sider af grænsen.

Skibelund-elever faldt for Tyskland

Der er sat en mindesten op i Skibelund Krat for de mandlige elever fra Skibelund Efterskole, der faldt i hovedsageligt Første Verdenskrig, men også enkelte, der faldt før. Tyskland mobiliserede jo ikke kun under Første Verdenskrig. Helt fra 1864-5 bliver eleverne, når de er gamle nok, indkaldt til tysk militær. Nogle af dem kommer så i krig. Der falder 66 tidligere elever.

 

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 22-07-2024 16.57

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links