Nielsbygaard

Gården nævnes første gang i 1390. Flere af ejerne var af adelige slægter. I svenskekrigen 1657-60 blev gården ødelagt - læs mere om svenskekrigene. I 1661 omtales stedet som Nielsby Hovedgård; men godset var ikke til at leve af.

Datteren på gården var nødt til at gifte sig under sin stand med Mikkel Pedersen. Han bad i 1688 om restance, da han ikke kunne betale sine afgifter. Han omtalte sig selv som fattig, boende på en ringe gård, som længe havde været en lille og ringe hovedgård, og som han overtog, da den lå øde. Han fik eftergivet det halve af det, han skyldte. Det gik ned ad bakke for husstanden, og i 1692 omtales gården som en bondegård.

Mads Termansen, der var af bondestanden, købte gården i 1699. Han opkøbte gårde, så han i 1724 ejede jord nok til at opnå skattefrihed på hovedgården. Termansens efterkommere ejede Nielsbygård indtil omkring 1790. Herefter blev den solgt flere gange.

Kilde: Oluf Nielsen. 1870 (genudgivet 1976). Historiske efterretninger om Malt Herred.