Skip til hoved indholdet

Askov Højskole

Højskolen fra 1865 har haft stor indflydelse ved at skabe rum for nytænkning.

Askov Højskole blev grundlagt i 1865 efter danskernes nederlag og preussernes overtagelse af Sønderjylland. Højskolen startede som en videreførelse af højskolen i Rødding, da tre unge lærere herfra lejede et stuehus i Askov. Lærerne var Ludvig Schrøder, Heinrich Nutzhorn og Rasmus Fenger.

Det var beskedne kår, højskolen startede op under, og det var næppe uden vemod, at lærerne forlod den fine bygning i Rødding. Der blev dog bygget mere og mere til, efterhånden som højskolen trak flere elever til.

Der blev undervist i både åndelige og praktiske emner. Schrøder var fortaler for, at højskolen skulle stå for folkelig oplysning om hele menneskelivet. Højskolen skulle være en skole for hele folket, ikke kun bondestanden.


Askov Højskole

Den udvidede højskole

Askov Højskole indførte den 'udvidede' højskole i 1878, først for karlene og siden også for pigerne. Her tilbød man en række udvidede fag beregnet til tidligere højskoleelever. På denne baggrund blev det muligt at tiltrække spændende personligheder til lærerstaben som eksempelvis Poul la Cour med de banebrydende vindmølleforsøg. Læs mere om Poul la Cour og vindmøllerne.

Ved at ansætte Poul la Cour fik højskolen en styrke inden for naturfag, som blev bibeholdt under de efterfølgende forstandere. Askovs lærere fordybede sig i det hele taget i et fagområde og skaffede sig et stort førstehåndskendskab til faget.

Den udvidede højskole trak elever fra hele landet til, også fra andre samfundslag end bondestanden. Også husmænd og håndværkere sendte deres unge på højskole. Mange fremtrædende folk har gået på Askov Højskole gennem tiderne.

Demokratisk styreform

Den demokratiske indstilling gennemsyrede også fra starten organisationsformen på højskolen. Lærerne var forstanderens ligemænd. Og selvom Schrøder købte skolen i 1868, blev skolens overskud i de første år fordelt mellem lærerne. De lod dog pengene stå som lån. Da skolen senere oplevede økonomisk trange kår, hjalp lærerne til. I 1898 blev skolen selvejende institution, længe før det blev almindeligt blandt højskolerne.

Spændende bygninger

Højskolen har været igennem en utrolig udvikling, og det er muligt at gå på opdagelse mellem en lang række spændende bygninger med lange historier bag sig.

Et eksempel er Fengers Hus, som blev opført af gårdejer Jens Ebbesen på Melvanggaard. Det var her, Ludvig Schröder lejede sig ind i 1865. Det kaldes Fengers hus efter læreren Rasmus Fenger, som flyttede ind i 1869.

I husets gavl er der indmuret en mindeplade på fem frihedskæmpere, der var elever på skolen. De døde alle, kort før Anden Verdenskrig sluttede.

Kilde:
askovskolekreds.dk

Svend Aage Knudsen og Agner Frandsen (red.). 1994. Askov - En historisk billedbog.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 22-07-2024 15.41

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links