Industrialisering

Flere fabrikker blev grundlagt, og en ny bydel tonede frem omkring jernbanen. Johannes Lauridsen var igangsætter og en betydningsfuld mand i byen. Han grundlagde blandt meget andet margarinefabrikken Alfa.

Også på det teknologiske område markerede området sig: Poul la Cour lagde på forsøgsmøllen i Askov fundamentet for den danske vindmølleindustri.