Skip til hoved indholdet

Tysk i skolen

I 1880'erne skulle børnene i Sønderjylland lære tysk i skolen, så de kunne blive rigtige tyskere.

I Øster Lindet var gården "Nygård" i 1880'erne forpagtet af J. Jensen, en dansksindet mand. Det var på den tid, hvor tyskerne forsøgte at fortyske alle i Nordslesvig. J. Jensen gjorde sig store anstrengelser for at sikre, at hans børn fik undervisning i dansk sprog og i dansk historie, og det lod sig ikke gøre i skolen ifølge de tyske regler.

Jensen ville derfor give dem hjemmeundervisning, så han samtidigt med, at han fulgte de tyske regler så nøje som muligt, sikrede sig, at hans børns fik undervisning i dansk sprog og historie. Den tyske skolekredsinspektør i Haderslev, Stegelmann, skulle holde øje med om reglerne blev overholdt, og da Jensens børn skulle til eksamen på Øster Lindet Skole, overværede Stegelmann eksamen.

Han stillede børnene nogle spørgsmål til tysk historie - på tysk forstås - men Jensens børn svarede på dansk. Stegelmann forlangte, at børnene skulle svare på tysk, og så måtte Jensen erkende, at hans børn faktisk ikke kunne føre en samtale på tysk. Det førte til en heftig diskussion mellem Jensen og Stegelmann.

Tyskere skal tale tysk

Stegelmann sagde blandt andet; "Vi er i et tysk land, og Deres børn må kunne give tyske svar på tyske spørgsmål, ja kunne tale tysk!" hvortil Jensen svarede: "Mine børn er danske, og det tager tid at lære tysk her, hvor ingen taler det".

Stegelmann svarede: "Så kan De sende Deres børn til Danmark, grænsen ligger jo ikke langt borte. Jeg forlanger, at Deres børn skal kunne tale korrekt tysk. Deres skole er lukket, og Deres børn møder her i denne skole på mandag. Sker dette ikke, vil De blive straffet".

Jensen ville nu have sagen bragt for domstolen, og Stegelmann svarede hertil, at det hele var en gang vrøvl. Jensen indankede alligevel sagen for retten og førte den helt op til overretten. Jensen tabte dog sagen, og man kan forestille sig, at det har kostet børnene en ekstra terpetime eller to...

Kilde: Historisk årbog for Rødding-egnen 2008.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 22-07-2024 16.55

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links