Kloppenborgerne og majestæterne

Kloppenborg og Frederik den Syvende

Hans Diderik Kloppenborg havde selvtilliden i orden og kendte Frederik den Syvende personligt. Han gik ikke så højt op i etikken hos hoffet. En gang ville han besøge kongen uden for audienstid og blev afvist af adjudanter og sekretærer. Man kunne ikke få audiens hos kongen uden videre.

Kloppenborg mente nu nok det gik, når nu det var ham. Han havde ikke for vane at lade andre fortælle sig, hvad han skulle og ikke skulle gøre, så han protesterede højlydt. Kongen hørte ham og bød ham ind med ordene: "Ak bevar os, Kloppenborg, er det dig, jamen kom dog ind til mig!". "Jo, Deres Majestæt, men det er jo netop, hvad æ' gerne vil! Men de her knejt' vil jo int' la' mæ kom ind!", svarede Kloppenborg.

Frederik den Syvende gav i øvrigt Kloppenborg et lille dannebrogskors, som han selv havde båret. Det var Kloppenborg meget stolt af. Han blev i øvrigt modtaget af Christian den Ottende, Frederik den Syvende og Christian den Niende.

Skålede ikke for den preussiske konge

Til middag i det preussiske landråd blev der udbragt en skål for den preussiske konge. Middagsgæsterne rejste sig høfligt op, men én blev siddende og skålede ikke. Det var Kloppenborg, som stædigt blev siddende.

En af de andre gjorde ham diskret opmærksom på, at en skål for kongen hørte sig til, men det rørte ikke Kloppenborg. "Æ kinner ham it", sagde han brysk og lod glasset stå.

Barnebarnet og kejseren

Barnebarnet Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager lod sig heller ikke kue af mødet med den tyske kejser. Han gjorde tjeneste i det fine regiment Garde du Corps, en slags livgarde til hest. Kejser Wilhelm var en gang ude at inspicere dette regiment og ønskede at se regimentets flotteste soldat.

Det var Kloppenborg-Skrumsager, som var en stor og kraftig mand. Han blev kaldt frem. Kejseren spurgte, hvor han kom fra. Han havde sikkert regnet med, at Kloppenborg-Skrumsager højst ville sige, at han var slesviger. Men han svarede uden at blinke og med høj røst: "Ib bin ein Däne aus Nordschleswig!" Det havde kejseren vist ingen kommentar til.

Kilder: Avisartikel, der henviser til bogen H.E. Sørensen. 1984. Midtsønderjylland. Kan lånes på www.vejbib.dk.
"Friheden ved Kongeåen er et nationalt minde". Flensborg Avis 6. september 1963.
Avisartikel fra 3. juli 1968 samt kopi med historien om Kloppenborg-Skrumsager, udleveret af Jørgen Kloppenborg-Skrumsager.