Skodborg Korn under Første Verdenskrig

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Firmaet Skodborg Korn, fik i 1914 en ny leder, Johannes Christensen. Han kom fra Tvis ved Holstebro. Han overtog posten efter forretningsføreren Hollensen, der ved Første Verdenskrigs udbrud var blevet indkaldt til tysk militærtjeneste. Sønderjylland var 1864 - 1920 under Tyskland, og Johannes Christensen kunne som dansk statsborger ikke indkaldes.

I sine første år i Skodborg spiste Johannes Christensen på Skodborg Vesterkro, da han var ungkarl. En dag, da han sad på kroen og talte med kroværtinden, kom en tysk soldat ind på kroen. Da han hørte værtinden og Johannes Christensen tale dansk sammen, forlangte han, at der skulle tales tysk, da de var i Det tyske Rige.

Johannes Christensen nægtede. Han viste soldaten sit danske pas og sagde, at han havde mere hjemme her, i det gammeldanske område Sønderjylland, end soldaten. Soldaten blev rasende og trak sin bajonet. Andre krogæster måtte holde ham fast, medens Johannes Christensen ringede til kaptajnen og forklarede ham situationen. Soldaten blev derefter overflyttet til et andet tjenestested.

Det pudsige er, at Johannes Christensen to år efter blev gift med en datter af en tilflyttet tysk familie, der kom fra Ditmarsken. Den meget danske Johannes Christensen fik hurtigt påvirket sin unge kone, så hun snart blev mere dansk end danskere er flest.

Johannes rykker til Rødding

I kornfirmaet var man optaget af at få Hollensen hjem fra tysk militærtjeneste. Efter en hemmelig aftale med ejeren, P. Lauridsen i Vejen, opsagde Johannes Christensen sin stilling i Skodborg. Han blev i stedet forretningsfører for en ny filial af P. Lauridsens kornfirma i Rødding. De tyske myndigheder blev derfor nødt til at hjemsende Hollensen, da ingen anden kunne overtage ledelsen af Skodborg-afdelingen.

Rødding-afdelingen blev placeret på bakken bag Vestergade. De tysksindede i Rødding havde hørt om fru Christensens rødder, og håbede på, at ægteparret Christensen ville blive en del af deres sociale kreds, men de blev skuffede. Det stod ret tydeligt for dem, da der en lørdag i den tyske tid skulle være bryllup i Rødding.

Johannes Christensen vidste, at brudeparret skulle passere deres hus i Vestergade, og så hejsede han stik imod alle regler Dannebrog på en flagstang ud til gaden. Fra lejligheden oven på det tyske posthus oppe på bakken kunne den tyske postmesters kone pludselig henover tagene i Rødding se Dannebrog vaje i Vestergade og udbrød: "Hvilken frækhed at hejse det danske flag her, i Det tyske Rige!".

Ægteparret Christensen boede resten af deres liv i Rødding og var aktive borgere i byen.

Kilde: Historisk årbog for Rødding-egnen, 2005.